Hodowla zwierząt porady
Produkty uboczne chowu bydła i właściwe ich wykorzystanie
W Polsce, od lat ‘80 poprzedniego wieku, wciąż spada pogłowie bydła. W roku 2009 kształtowało ono się na poziomie 35 szt./100ha użytków rolnych. Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie. Dla porównania, w Niemczech dane wskazują na 90 szt., a w Holandii 200 szt. Pogłowie zmniejsza się we wszystkich krajach rozwiniętych.  Wiąże się to ze specjalizacją gospodarstw produkujących mleko, czego wynikiem jest wzrost wydajności mlecznej bydła. Z tego powodu mniejsze gospodarstwa rezygnują z hodowli bydła mlecznego i przestawiają się na hodowlę bydła opasowego.
Czytaj całość...
Ukryte wartości w produktach ubocznych chowu zwierząt
ImageProdukty uboczne chowu zwierząt, a dokładniej odchody, resztki ściółki, wody i paszy mogą przyjmować różną postać fizyczną, a ich skład jest mocno zróżnicowany. Do takich produktów ubocznych  powstających podczas chowu zwierząt zalicza się obornik, gnojowicę i gnojówkę. Trzeba zaznaczyć, że są to substancje, w których nieustannie zachodzą procesy biologiczne (fermentacja) i chemiczne (rozkład i synteza). Od hodowcy zależy czy zachodzące przemiany przyniosą w rezultacie pozytywny, czy negatywny skutek dla gospodarstwa. W trakcie gromadzenia i przechowywania produktów ubocznych chowu zwierząt wydziela się szereg szkodliwych gazów, m.in. NH3, H2S, CH4, CO2, lotne kwasy tłuszczowe. Wpływają one ujemnie na dobrostan zwierząt, ich wydajność i produktywność. Nieprawidłowy przebieg procesów biologicznych w oborniku, gnojówce czy gnojowicy powoduje również zmniejszanie ich wartości nawozowej dla upraw, w których są stosowane. Gnojowica stagnująca w kanałach lub zbiornikach powoduje wytwarzanie się osadu i kożucha, które ograniczają ich pojemność oraz utrudniają wybieranie. Czy można temu zapobiec?
Czytaj całość...
Przy produkcji kiszonki jakość jest ważniejsza niż ilość
Nowoczesne podejście do produkcji kiszonki kładzie zdecydowany nacisk na dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości, a nie jedynie ilości gotowego produktu. Według ekspertów z Centrum Doradztwa dla Producentów Kiszonki (SilAC), jedynie skoncentrowanie się na długofalowym polepszeniu wartości odżywczych paszy może wpłynąć pozytywnie na przyrost produkcji mleka i mięsa.
Czytaj całość...
Drób: biologiczne zwalczanie much za pomocą tzw. biomuchy.
Wielu hodowców drobiu boryka się co roku z problemem skutecznego zwalczania much na swoich fermach. Walka chemiczna nie zawsze jest skuteczna, gdyż populacje much wytworzyły rasy odporne na substancje aktywne insektycydów. Niestety, skomplikowane przepisy i długotrwały oraz bardzo kosztowny proces rejestracji nie pozwala się nam spodziewać poprawy w tym temacie.
Czytaj całość...
Bydło: biologiczne zwalczanie much za pomocą ich naturalnych wrogów tzw. biomuchy
Walka chemiczna z muchami jest z roku na rok coraz trudniejsza. Sytuacja taka ma miejsce również w gospodarstwach hodujących bydło. Mimo mniejszego nasilenia występowania much, niż w chlewniach przez długie lata stosowania tylko walki chemicznej populacje much wytworzyły rasy odporne na substancje aktywne insektycydów. Niestety, skomplikowane przepisy i długotrwały oraz bardzo kosztowny proces rejestracji nie pozwala się nam spodziewać poprawy w tym temacie.
Czytaj całość...
Jak zamówić kolczyki dla zwierząt hodowlanych?
Kolczyki dopuszczone do znakowania zwierząt gospodarskich na terenie Polski można nabywać jedynie u podmiotów wpisanych na "Listę dostawców kolczyków lub duplikatów kolczyków dla zwierząt gospodarskich"  prowadzoną przez ARiMR. Lista dostawców wraz z cennikami kolczyków znajdują się w każdym biurze powiatowym ARiMR.
Czytaj całość...