Gospodarstwo rolne
Jakie są sankcje dla rolników, którzy nie przestrzegają zasad wzajemnej zgodności?
Jeśli kontroler stwierdzi nieprawidłowości wynikające z zaniedbań rolnika lub jego celowego działania, wtedy ARiMR może nałożyć sankcję finansową. Grozi wówczas utrata 3% całkowitej kwoty płatności przyznanej temu gospodarstwu.
Czytaj całość...
Woda w zabiegach agrotechnicznych
Woda jest najpopularniejszym związkiem chemicznym występującym na naszej planecie. Bez niej nie istniałoby życie biologiczne w tej formie, w jakiej je znamy. Przyczyniają się do tego korzystne właściwości fizykochemiczne wody, jej ruchliwość w środowisku oraz powszechność występowania. Jest to związek chemiczny dwóch pierwiastków: wodoru i tlenu, jednak w praktyce woda z różnych ujęć jest roztworem soli i gazów, czyli związków chemicznych o zróżnicowanych cechach biologicznych i fizykochemicznych. Najwięcej soli mineralnych zawierają wody morska i mineralne, najmniej te z opadów atmosferycznych.
Czytaj całość...
Energooszczędność w naszych budynkach mieszkalnych
W naszym kraju wdrażane są właśnie zapisy dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (ang. EPBD). We wrześniu 2007 r. znowelizowano mianowicie przepisy Prawa budowlanego, według których od stycznia 2009 r. obowiązkowa będzie certyfikacja energetyczna budynków.
Czytaj całość...
Jak efektywnie oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym w czasach kryzysu
Jedna trzecia ludzkiej populacji cierpi z powodu braku świeżej wody lub nieodpowiedniej jej jakości. Do roku 2025 trzeba będzie zaspokoić potrzeby dodatkowych 5 miliardów ludzi w dostępie do wody pitnej.
Czytaj całość...