Pszczelarstwo
Znaczenie pszczół w rolnictwie i ich ochrona przed zatruciami
Widok pszczoły miodnej wywołuje u każdego z nas różne reakcje. Większość panicznie boi się użądlenia, ale też prawie wszyscy traktują pszczoły z sympatią stawiając je jako wzór pracowitości i życia społecznego. Szeroko wykorzystywane są też produkty pszczelej pracowitości, ot chociażby miód, wosk czy kit. Dla naszego społeczeństwa pszczoły kojarzą się też z legendarnym Piastem, który był bartnikiem i wielowiekową tradycją bartnictwa w naszym kraju.
Czytaj całość...
Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół
Oddział Pszczelnictwa ISK z siedzibą w Puławach, jest placówką naukowo-badawczą, której zadaniem jest praca na rzecz sektora pszczelarskiego i pomoc w rozwiązywaniu jego aktualnych problemów.
 
Jako istotny czynnik zagrażający rozwojowi pszczelarstwa w Polsce pszczelarze praktycy na drugim miejscu po chorobach występujących w pasiekach, wymieniają zatrucia pszczół spowodowane środkami ochrony roślin. Skala tego zjawiska skłoniła nas do zorganizowania akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do szerokiego grona rolników i ogrodników, opatrzonej hasłem „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”. Celem tej akcji jest nagłośnienie problemu i upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczół w produkcji roślinnej i możliwości ich lepszej ochrony przed zatruciami. Kolejnym powodem, który skłonił ISK do podjęcia wyzwania, jakim jest edukacja rolników i pszczelarzy – faktem jest, że  organizacje  pszczelarskie z różnych względów  wykazują ograniczoną działalność w tym zakresie.  
Czytaj całość...