Nawozenie
Eksperci podkreślają rolę odpowiedniego nawożenia związkami azotu...
Eksperci podkreślają rolę odpowiedniego nawożenia związkami azotu w produkcji wysokojakościowej kiszonki. W szczycie sezony kiszonkarskiego, eksperci przypominają jak ważną rolę w produkcji paszy pełni dobre nawożenie. Doświadczeni rolnicy wiedzą, że odpowiednia zawartość azotu we wzrastających uprawach ma krytyczne znaczenie dla jakości wyprodukowanej kiszonki. Zadowalający efekt wymaga jednak zachowania właściwej równowagi w nawożeniu.
Czytaj całość...
Opinia na temat nawozów zawierających siarkę
Nawożenie jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym, jest także jednym z podstawowych wskaźników oceny intensywności gospodarowania. Optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego roślin, głównie potencjału odmianowego możliwe jest przy odpowiednim zaopatrzeniu w składniki pokarmowe. Dlatego też nawożenie, przede wszystkim nawozami mineralnymi, odgrywa kluczową rolę w produkcji żywności.
Czytaj całość...
Profesjonalne zarządzanie glebą, a żywienie roślin
Żywienie roślin, czy nawożenie gleby? Pojęcia sprzeczne czy spójne i komplementarne? Gleba nie służy tylko do zaspokajania potrzeb roślin w niej uprawianych, sama w sobie też ma swoje określone potrzeby, o których warto pamiętać. Źle zarządzana może podlegać degradacji, a to przecież warsztat produkcji, przedstawiający ogromny kapitał dla każdego rolnika - o określonej konkretnej wartości. Warto jest więc dbać o jej naturalny potencjał plonotwórczy, warto o niego zabiegać.
Czytaj całość...
Nawozy organiczne i mineralne w hodowli warzyw kapustnych
Produkcja warzyw jest ważnym działem rolnictwa, w którym Polska zajmuje czwarte miejsce w UE, po Włoszech, Hiszpanii i Francji.
Czytaj całość...