Wierzba energetyczna
Wierzba energetyczna: czas zacząć sadzenie!
Wierzba energetyczna stała się w ostatnim czasie doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych upraw. Kwiecień to najlepszy okres na zakładanie plantacji. Osoby planujące rozpocząć uprawę tej rośliny muszą już dziś podjąć decyzję związane z tym przedsięwzięciem.
Czytaj całość...
Uprawa wierzby energetyczna jako działalność o charakterze prośrodowiskowym
Uprawa wierzby energetyczna jako działalność o charakterze prośrodowiskowym, na przykładzie wykorzystania osadów ściekowych do nawożenia
Czytaj całość...
Wierzba energetyczna
Od kilkunastu lat temat pozyskiwania energii pochodzących z odnawialnych źródeł, stał się bardzo głośny. Przyczyn zaciekawienia alternatywnymi metodami uzyskiwania biomasy, czyli masy organicznej wytwarzanej przez rośliny, przydatnej do wytwarzania energii cieplnej, jest wiele /spadek opłacalności tradycyjnych form produkcji rolniczej, restrukturyzacja polskiego rolnictwa, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zmiany w prawodawstwie związane z dostosowaniem prawa polskiego do prawa obowiązującego w UE, wsparcie finansowe dla inwestycji proekologicznych udzielane przez UE/. Zainteresowanie produkcją biopaliw wynika z możliwości odtwarzania źródeł surowcowych, ograniczenia emisji trujących substancji, wykorzystania ziem leżących odłogiem, ziem skażonych. Oprócz podłoża ekologicznego produkcja paliw z roślin jest uzasadniona także ekonomicznie – może być opłacalna, jak i społecznie, poprzez uaktywnienie gospodarcze terenów wiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym ograniczenie bezrobocia.
Czytaj całość...