Prawo w rolnictwie
Na czym polegają kontrole wymogów wzajemnej zgodności z obszaru Ochrony Środowiska Naturalnego?
Kontroli przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności z obszaru Ochrony Środowiska Naturalnego będą podlegali producenci rolni, którzy złożyli wniosek o płatność bezpośrednią, ONW, rolnośrodowiskową lub zalesieniową.
Czytaj całość...
Podatek od towarów i usług w rolnictwie
Zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług w rolnictwie zostały określone m.in. w:
Czytaj całość...
VAT w rolnictwie
Zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług w rolnictwie.
Czytaj całość...
Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych
Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych jest regulowany przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
Czytaj całość...