Jak skutecznie segregować odpady opakowaniowe praktyczne rady
Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy” ze Stowarzyszenia EKON podpowiada jak skutecznie segregować odpady opakowaniowe.

1. Sprawdź, jaki sposób selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych stosuje Twój odbiorca odpadów i zapamiętaj, co można wrzucać do pojemników (worków) w danym kolorze. Ułatwi to Tobie skuteczną segregację odpadów!

W sytuacji, gdy Twój odbiorca odpadów dostarcza kilka pojemników (worków) na odpady w różnych kolorach, wówczas:

Do pojemników (worków) w kolorze niebieskim:

• wkładasz tylko papier, czyli: gazety i czasopisma, książki bez grubych okładek, mapy, zeszyty, notatniki, zapisane kartki, listy, papierowe rachunki, papier pakowy, papierowe torby oraz tekturowe pudełka i kartony.

• nie wkładasz: papieru mokrego, powlekanego i lakierowanego (śliskiego w dotyku), kalki, pergaminu, tapet, worków po cemencie i zaprawach, artykułów higienicznych, np. pieluch, chusteczek, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, kartonów po płynnej żywności (np. mleku, sokach), opakowań papierowych z zawartością.

Do pojemników (worków) w kolorze żółtym:

• wkładasz tworzywa sztuczne i metale, czyli: puszki po napojach, konserwach, metalowe kapsle i nakrętki, folie aluminiowe, złom (bez elektroniki), plastikowe butelki PET i nakrętki, różne wyroby z tworzyw sztucznych (np. kubeczki, tacki), plastikowe opakowania po kosmetykach, reklamówki i worki foliowe oraz kartony po płynnej żywności (np. mleku, sokach).

• nie powinieneś wkładać: opakowań po farbach, lakierach, smarach, olejach technicznych czy pestycydach, opakowań z zawartością np. nie zużytych pojemników pod ciśnieniem (np. po dezodorantach, lakierach do włosów), artykułów higienicznych oraz ubrań i zabawek.

Pojemniki (worki) w kolorze zielonym i białym (opcjonalnie)

- Gdy jest tylko jeden pojemnik (worek) na szkło:
wkładasz do niego zarówno szkło kolorowe, jak i bezbarwne.

- Gdy, są dwa pojemniki na szkło (zielony i biały):

• do pojemnika (worka) zielonego wkładasz szkło kolorowe.

• do pojemnika (worka) białego wkładasz szkło bezbarwne.

• do pojemników (worków) na szkło możesz wkładać tylko szklane butelki po napojach, wodzie lub sokach oraz puste słoiki

• do pojemników (worków) na szkło nie powinieneś wkładać: szkła nietłukącego, kieliszków, szklanek, naczyń żaroodpornych, porcelany i fajansu, szyb, szkła zbrojonego, luster, żarówek oraz termometrów, lamp, opakowań po lekarstwach i produktach chemicznych.

Kolor czerwony = papier, szkło, plastik i metal zbierane razem

W sytuacji, gdy pod Twoim domem stoją dwa kontenery na odpady, w tym jeden czerwony (lub dostarczane są Ci dwa rodzaje worków na odpady, w tym jedne w kolorze czerwonym), odpowiednio wyselekcjonowane wcześniej odpady, które w przypadku systemu wielopojemnikowego wrzucałbyś do pojemników: niebieskiego, żółtego, zielonego i białego (opcjonalnie), wrzucasz łącznie do czerwonego kontenera lub worka. Pozostałe odpady składujesz w drugim kontenerze lub worku. Wyselekcjonowane odpady z czerwonego pojemnika (worka) zostaną przewiezione do sortowni, gdzie papier, szkło i plastik zostaną oddzielone od siebie, a następnie wysłane do firmy, która zajmuje się ich przetwarzaniem.

2. Pamiętaj, do recyklingu nadają się tylko czyste, suche i niezatłuszczone odpady opakowaniowe.

3. Kartony po płynnej żywności, czyli mleku, sokach, jogurtach itp. wrzucasz do żółtych kontenerów (worków) na plastik lub do czerwonych kontenerów (worków) na wszystkie odpady przeznaczone do recyklingu.

4. Zgniataj plastikowe butelki PET i metalowe puszki po napojach. Pozwoli to na zaoszczędzenia miejsca w kontenerach i ich rzadsze opróżnianie.

5. Wszystkie odpady, których nie możesz posegregować, czyli odpady niesegregowane, składaj w osobnym kontenerze lub w osobnej torbie.

6. Pamiętaj, że im więcej odpadów uda się wyselekcjonować i przekazać do powtórnego przetworzenia, tym mniej miejsca będą zajmowały tak uciążliwe wysypiska śmieci i w tym lepszym stanie będzie środowisko naturalne.

7. Segreguj odpady opakowaniowe i zachęcaj do tego członków Twojej rodziny, znajomych, sąsiadów i kolegów z pracy. Wszyscy możemy przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego w Polsce!
---------------------------------------------------------------------------
Projekt „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy" powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON". Partnerami projektu są Fundacja Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła", przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu REKARTON, organizacji odzysku REKOPOL oraz firmy „BYŚ". Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, pochodzącemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy" jest odpowiedzią na problemy związane z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych w Polsce, w tym przede wszystkim w Warszawie. W ciągu roku w stolicy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych, a jedynie około 12% z nich trafia do odzysku i recyklingu, mimo że ponad 80% takich odpadów to surowce wtórne. Celem prowadzonego od grudnia 2009 roku projektu, jest przekonanie mieszkańców stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa (Stegny i Sadyba), o konieczności segregacji odpadów opakowaniowych i wiążącymi się z nią korzyściami ekonomicznymi i dla środowiska. W ramach projektu, w trakcie intensywnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem było dotarcie do około 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, w stolicy pojawiło się 161 billboardów i ponad 2 tysiące plakatów. Mieszkańcy stolicy otrzymali również 10 tysięcy sztuk folderów informacyjnych. 60 tysięcy kilkustronicowych insertów prasowych zostało dołączonych do 3 tytułów prasy warszawskiej. W dwudziestu szkołach podstawowych w Warszawie przeprowadzono Program Edukacji Ekologicznej przeznaczony dla uczniów klas IV-VI, w postaci dwóch półtoragodzinnych warsztatów ekologicznych. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali 3 tysiące Elementarzy Ekologicznych będących kompendium wiedzy przekazywanej podczas zajęć. Dodatkowo szkoły uczestniczące w projekcie wzięły udział w konkursie, polegającym na zorganizowaniu kampanii promującej selektywną zbiórkę odpadów. Projekt obejmował także całodzienny Piknik Ekologiczny, zorganizowany na warszawskim Ursynowie, w którym wzięło udział około 2 tysięcy osób. Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" stworzyło też interaktywny serwis internetowy, będący platformą edukacyjno-informacyjną, spinającą wszystkie działania prowadzone w ramach projektu.
Dodatkowe informacje o Projekcie „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy" dostępne są pod adresem: www.ratujziemie.pl